Terapeutiskt skrivande - Att skriva med självomsorg

Många människor drömmer om att ägna mer tid åt skrivande.

Kanske har du skrivit i perioder men saknar rutiner. Kanske bär du på en historia men har aldrig vågat sätta pennan till papperet. Oavsett vad du vill skriva om så erbjuder jag dig vägledning enligt Write Your Self-metoden. Genom min vägledning får du möjlighet att utforska skrivandets läkande kraft och din egen personliga utveckling. För mer information om Write Your Self se writeyourself.com.

Var och en av oss människor går någon gång i livet igenom svårigheter. Det kan vara en separation, en anhörig som blir sjuk eller går bort, eller att du själv får ett tungt sjukdomsbesked. Det kan också handla om långvarig stress, kanske att du under lång tid funnits till för andra och glömt bort att lyssna till dina egna behov. Oavsett vilka svårigheter vi går igenom är det lätt hänt att vi tappar verktygen för att ta hand om oss själva. Självkritik och känslor av maktlöshet och utmattning blir våra följeslagare och vi ignorerar de symtom som uppstår när kroppen säger ifrån, såsom trötthet, spänningar, hjärtklappning eller plötsliga gråtattacker. 

 

Vilka svårigheter du än varit eller är mitt i, kan skrivandet ha en läkande kraft. Det kan hjälpa dig att sätta ord på det du varit med om. Det kan också hjälpa dig att hitta begriplighet i allt det svåra, eller att hitta tillbaka till dig själv och din skapande kraft. 

 

Jag är utbildad socionom med över fyra års erfarenhet av kuratorsarbete. Skrivandet har alltid varit ett ankare för mig i mitt liv och därför känns det oerhört fint och värdefullt att ha blivit certifierad Write Your Self-vägledare och därmed få möjlighet att följa andra på deras resa – i sitt skrivande och sin inre utveckling. 


Är du intresserad, lite nyfiken eller har några frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till mig, antingen per mail eller telefon.

 

Läs mer om mig här.

 

 

Individuell handledning    3 600 kr

I denna ingår 8 träffar (fysiskt eller online) ca varannan vecka (tillsammans kommer vi överens om vilka datum som passar). Skrivrespons ingår på de texter du väljer att skicka in. Du är välkommen att kontakta
mig per mail eller telefon vid intresse.

 

Kurs online, med skrivrespons (utan träffar)    2 100 kr

I onlinekursen ingår 8 mail-utskick, 1 varannan vecka. Online-kurserna sker löpande. Meddela mig vilket datum du önskar börja, så får du, inom 1–2 dagar, ett bekräftelse-mail från mig inklusive faktura.

 

Kurs i grupp    2 900 kr

I denna ingår 8 träffar samt skrivrespons på inlämnade texter

 

Enskilda skrivsamtal (dvs inte hela kursen) 600 kr

Respons på enskilda texter från 600 kr beroende på textlängd

Plats:

Roslins väg 3, 21853 Malmö eller via webkamera med program som Hangouts, Messenger (man behöver inte vara vänner på Facebook för att prata via Messenger) eller Skype. Man kan boka oss via e-post, SMS, telefon eller via:

 

Boka fysiska eller online-samtal

 

Samtalsterapi Malmö